Last chance for winter sale>>
Close
חיפוש
Filters
RSS

בלוגים עם #הכל פוליטי

לא הולכות אחורה
לא הולכות אחורה
מאז ההפגנה הגדולה מהדהדות בראשי השורות: "כל דבר שאתה עושה הוא פוליטי/ אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי/...איך אני רוצה שלא יהיה פוליטי/ גם אני רוצה שלא יהיה פוליטי/..." גם האופנה היא פוליטית. גם הנשיות. בימים אלה אנחנו נמצאות בעיצומה של הפיכה משטרית. קשה להפריז במשמעות שלה לגבי החיים שלנו ובמיוחד החיים של בנותינו ונכדותינו.
תגובות (2)